Wireless Networking

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο οδηγός αυτός περιέχει μερικά χρήσιμα tips για το στήσιμο της ασύρματης κάρτας δικτύου σε ένα σύστημα GNU/Linux.


Η ασύρματη δικτύωση αποτελεί συχνό πονοκέφαλο για αρχάριους χρήστες GNU/Linux και όχι μόνο. Ο κυριότερος λόγος είναι η περιορισμένη υποστήριξη για κάρτες ορισμένων κατασκευαστών, που αποφασίσουν να μη δημοσιεύσουν τις προδιαγραφές των καρτών τους, κάνοντας τη έργο της συγγραφής ενός driver αρκετά δυσκολότερο.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η σύγχυση που επικρατεί με την κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.

Εγκατάσταση driver

Αν είστε από τους τυχερούς και η κάρτα σας παίζει out of the box, προχωρήστε στο επόμενο section.

Σε πρώτη φάση συμβουλευτείτε το κατάλληλο documentation σχετικά με τη διανομή σας, για παράδειγμα:


Αν αυτό δεν οδηγήσει πουθενά, επισκεφτείτε το Linux wireless wiki, που περιέχει μια αρκετά ενημερωμένη βάση δεδομένων με τους κατασκευαστές ασύρματων καρτών δικτύου, και την υποστήριξη του εκάστοτε μοντέλου στο GNU/Linux.

Για να βρείτε το μοντέλο της κάρτας σας, και το revision ID, εκτελέστε

# lspci -nn

και εντοπίστε στην έξοδο το entry της κάρτας. Αφού το κάνετε αυτό, αναζητείστε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κάρτα στο αντίστοιχο section του wiki.

Αν βρείτε ότι υπάρχει κάποιος ελεύθερος driver που υποστηρίζει την κάρτα σας, σιγουρευτείτε ότι έχετε μια αρκετά πρόσφατη έκδοση του kernel, που τον περιέχει.

Σιγουρευτείτε ότι είναι εγκατεστημένο το κατάλληλο πακέτο με το firmware (π.χ. στο Debian, firmware-iwlwifi για intel κάρτες, zd1211-firmware για κάρτες με ZyDAS ZD1211 chipset, κ.α.).

Αν δεν υπάρχει, ίσως πρέπει να το κάνετε extract από κάποιον non-free driver άλλου λειτουργικού με το κατάλληλο πρόγραμμα (π.χ. b43-fwcutter για BroadCom κάρτες).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος ελεύθερος driver, είναι πολύ πιθανό να καταφέρετε να λειτουργήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας κάποιον non-free driver για Windows και το ndiswrapper. Και πάλι προτιμότερο είναι να ακολουθήσετε οδηγίες για τη διανομή σας, αν υπάρχουν, π.χ.:

Μπορεί να φανεί χρήσιμο και το ndisgtk frontend ή το ndisconfig.

Ρύθμιση

Αν όλα πήγαν καλά με την εγκατάσταση, ήρθε η ώρα της ρύθμισης των παραμέτρων δικτύου της συσκευής σας.

Μια σημαντική διαφορά των ασύρματων από τις ενσύρματες συνδέσεις, είναι η ανάγκη χρήσης κρυπτογραφίας, για την ασφαλή μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών. Η πληροφορία μεταδίδεται "ελεύθερη" στον αέρα, και είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε με μια άλλη ασύρματη κάρτα να την υποκλέψει. Αν και μια ενσύρματη σύνδεση δεν εγγυάται την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων, είναι σαφώς πιο δύσκολο για κάποιον να υποκλέψει πληροφορίες σε αυτή την περίπτωση (τουλάχιστον στο επίπεδο ενός μικρού home/office network).

Το πιο πρόσφατο πρότυπο κρυπτογράφησης ασύρματων συνδέσεων είναι το WPA2, και για να χρησιμοποιηθεί θα χρειαστούμε το wpas_upplicant.

Ένα ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται από το όνομα του (πεδίο ssid ή essid), και μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως το κανάλι, και η συχνότητα, τα οποία όμως σπάνια απασχολούν το μέσο χρήστη. Επομένως κατά κανόνα για να επιλέξουμε ασύρματο δίκτυο στην περίπτωση που είμαστε στην εμβέλεια περισσοτέρων του ενός, χρησιμοποιούμε το κατάλληλο ssid.

Για τη ρύθμιση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο γραφικό πρόγραμμα όπως το wicd, το network manager του GNOME, ή το network manager του KDE. Εναλλακτικά, μπορούμε με τον πατροπαράδοτο τρόπο, με μερικές απλές εντολές.

Αφού εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα πακέτα για το χειρισμό της ασύρματης κάρτας δικτύου (wireless-tools), εκτελούμε τις ακόλουθες εντολές:

# ifconfig wlan0 up
# iwconfig wlan0 essid network-name
# dhclient wlan0

και για κρυπτογραφημένη σύνδεση:

TODO!

Για να ψάξουμε για ασύρματα δίκτυα και να εξάγουμε τις απαραίτητες παραμέτρους, εκτελούμε:

# iwlist wlan0 scan

Για να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις μας, ώστε να εκτελούνται π.χ. σε κάθε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

Debian/Ubuntu

Τοποθετούμε τα ακόλουθα στο αρχείο /etc/network/interfaces:

iface wlan0 inet dhcp
    wireless-essid network-name

ενώ για δύνδεση με κρυπτογράφηση, προσθέτουμε και τα ακόλουθα:

    wpa-ssid network-name
    wpa-driver wext
    wpa-psk secret-passphrase


και φροντίζουμε ώστε το αρχείο να διαβάζεται μόνο από τον root:

# chmod 0600 /etc/network/interfaces

Για λεπτομέρειες διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες του README.Debian στο /usr/share/doc/wireless-tools και /usr/share/doc/wpa_supplicant/.

Τώρα μπορούμε απλά να εκτελούμε τις εξής εντολές για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρματης διεπαφής:

# ifup wlan0
# ifdown wlan0

Σημείωση: Σε μερικά συστήματα ενδέχεται ασύρματη συσκευή δικτύου να έχει διαφορετικό όνομα, π.χ. eth1.

Σε περίπτωση που δεν θέλουμε κάθε φορά να αλλάζουμε το /etc/network/interfaces για τα στοιχεία της σύνδεσης, μπορούμε να φτιάξουμε profiles για κάποια access points με τον εξής τρόπο.

Τροποποιούμε το /etc/network/interfaces ως εξής:

iface wlan0 inet dhcp
iface profile1 inet dhcp
   wpa-ssid network-name_1
   wpa-driver wext
   wpa-psk secret-passphrase_1
iface profile2 inet dhcp
   wpa-ssid network-name_2
   wpa-driver wext
   wpa-psk secret-passphrase_2

Τώρα για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασύρματης διεπαφής με το profile1 για παράδειγμα αρκεί να εκτελέσουμε:

 # ifup wlan0=profile1
 # ifdown wlan0=profile1

Περισσότερες πληροφορίες στο http://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse.

Εξειδικευμένες οδηγίες