WMII howto

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο WMII (Window Manager Improved 2) είναι ένας δυναμικός διαχειριστής παραθύρων για το X11 περιβάλλον. Υποστηρίζει τόσο κλασική, όσο και δυναμική διαχείριση παραθύρων με εκτεταμένο έλεγχο από το πληκτρολόγιο. Είναι δυνατός ο έλεγχος του μέσω του συστήματος αρχείων. Αντικαθιστά το πρότυπο του χώρου εργασίας με μια προσέγγιση βασισμένη σε ετικέττες. Η φιλοσοφία του είναι μινιμαλιστική και στόχος είναι ποτέ να μην ξεπεράσει τις 10000 γραμμές κώδικα, εξασφαλίζοντας απλότητα και σαφήνεια. Δημιουργός του ο Anselm Garbe.

Γενεαλογικό Δέντρο και Ονοματολογία

Η φιλοσοφία με την οποία διαχειρίζεται ο WMII τα παράθυρα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τον ION. Και στις δύο περιπτώσεις ο window manager (στο εξής WM) φροντίζει να κατανέμει όλη την επιφάνεια της οθόνης μεταξύ των διαθέσιμων προγραμμάτων, τα οποία ποτέ δεν αλληλοκαλύπτονται. Και οι δύο προσανατολίζονται σε χρήστες που προτιμούν το πληκτρολόγιο, ενώ είναι εξαιρετικά scriptable. O Ion έχει επιλέξει την Lua για το σκοπό αυτό, ενώ ο WMII ακολουθεί όπως θα δούμε μια γενικότερη προσέγγιση.

Δεύτερη πηγή έμπνευσης για τον WMII είναι φυσικά το Plan 9, το λειτουργικό σύστημα από τα Bell Labs που επιχείρησε να πάει τις ιδέες του Unix ένα βήμα πιο μπροστά. Στο Plan 9 όλοι οι πόροι του συστήματος εμφανίζονται ως αρχεία, συμπεριλαμβάνοντας τα παράθυρα, τις δικτυακές συνδέσεις, τις διεργασίες. Το πρωτόκολλο 9P αναλαμβάνει την πρόσβαση στους πόρους τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα. Αυτό το πρωτόκολλο υιοθετεί και ο WMII και είναι δυνατό μέσω του συστήματος αρχείων του να ελέγξουμε οτιδήποτε. Για να αλλάξουμε για παράδειγμα τη γεωμετρία ενός παραθύρου γράφουμε τις διαστάσεις και τη θέση του στο αντίστοιχο αρχείο.

Τρέχουσα έκδοση είναι ο WMII-3.5.1. Αυτό ας πούμε ότι σημαίνει "η έκδοση 3.5.1 της γενιάς II του Window Manager Improved". Η έκδοση 4 θα έχει σημαντικές αλλαγές, ενώ ο WMIII θα γραφτεί από την αρχή και θα έχει διαφορετική φιλοσοφία από τον WMII. Πλέον ο WMII αναπτύσσεται παράλληλα με τον DWM (Dynamic Window Manager), ο οποίος μοιάζει αρκετά εξωτερικά, αλλά είναι αρκετά μικρότερος και παραμετροποιήσιμος μόνο μέσω του πηγαίου κώδικα.

Εγκατάσταση

Στην tarball δεν θα βρείτε το γνωστό configure script, αλλά το αρχείο config.mk το οποίο και μπορείτε να προσαρμόσετε. Κατά τα γνωστά με make χτίζετε και με make install εγκαθιστάτε.

Το welcome script που θα τρέξει την πρώτη φορά θα σας μάθει τα βασικά για τον WMII, μην το παραλείψετε. Η man page (wmii) αναφέρει τα προκαθορισμένα keybindings. Αναλυτικό Τα default αρχεία ρυθμίσεων θα τα βρείτε στο /etc/wmii-3.5 ή κάπου εκεί. Πρόκειται για απλά shell scripts που γράφουν αναγκαίες τιμές στο file system. Όσα θέλετε να προσαρμόσετε (το wmiirc κυρίως) αντιγράψτε τα στο ~/.wmiirc.

Keybindings, Multimedia Keys

Θα πρότεινα να αλλάξετε το $MODKEY από Mod1 (Alt) σε Mod4 (αυτό το κουμπί ανάμεσα στο Ctrl και το Alt με ένα περίεργο λογότυπο) για να δουλεύουν πάντα τα keybindings (Alt+*) στις GTK εφαρμογές.

Για να προσθέσετε ένα keybinding πρέπει να το προσθέσετε στο /keys, αλλά και στο βασικό loop (while read event do ...). Για να δουλεύουν για παράδειγμα τα multimedia keys του keyboard σας τα αντίστοιχα τμήματα του wmiirc γίνονται:

wmiir write /keys <<EOF
...
XF86Back 
XF86MyComputer
XF86Mail
XF86Calculater
XF86AudioLowerVolume
XF86AudioRaiseVolume
XF86AudioMute
EOF

και

while read event 
do
	...
	case "$type" in
	...
	Key)
 		case "$1" in
		...
		XF86Back)
			$WMII_TERM &;;
		XF86MyComputer)
			firefox about:blank &;;
		XF86Mail)
			$WMII_TERM -e mutt&;;
		XF86Calculater)
			galculator &;;
		XF86AudioLowerVolume)
			amixer -c 0 set Master,0 2-,2- unmute &>/dev/null &;;
		XF86AudioRaiseVolume)
			amixer -c 0 set Master,0 2+,2+ unmute &>/dev/null &;;

αντικαθιστώντας προφανώς τα ονόματα των πλήκτρων και τις δικές μου επιλογές με τις δικές σας. Αν δεν είναι ορισμένα τα ονόματα XF86*, τρέξτε το xev, δείτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στα πλήκτρα (πατώντας τα) και δημιουργήστε το ~/.Xmodmap:

keycode 130 = XF86MyComputer
keycode 234 = XF86Back
keycode 236 = XF86Mail
keycode 161 = XF86Calculater
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 160 = XF86AudioMute

Αν ξεκινάτε τον X server με startx, προσθέστε στο ~/.xinitrc μια γραμμή σαν αυτή:

exec xmodmap ~/.Xmodmap &

Status Bar

Για να εμφανίσουμε οτιδήποτε στη status bar χρησιμοποιούμε μια εντολή σαν αυτή:

$ echo hello world | wmiir write /rbar/status

Το εργαλείο wmiir αναλαμβάνει όπως έχετε δει και στο wmiirc την πρόσβαση στο σύστημα αρχείων του wmii.

Για να εμφανίζουμε για παράδειγμα στη status bar και το όνομα του συστήματος το ~/.wmii-3.5/status γίνεται:

...
OS=`uname -s -r`
while xwrite /rbar/status "$WMII_NORMCOLORS" $OS - `date` `uptime | \
		sed 's/.*://; s/,//g'`
do
	sleep 1
done