Debian Live CD

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα live cd είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την επιδιόρθωση του bootloader ενός συστήματος, την ανάκτηση αρχείων από κάποιο δίσκο, ή την συλλογή πληροφοριών για το hardware ενός υπολογιστή, εκτελώντας για παράδειγμα κάποιο benchmark.

Στον οδηγό αυτό θα δούμε πως μπορεί κανείς να δημιουργήσει το δικό του live cd με βάση τη διανομή Debian, επιλέγοντας ο ίδιος τα πακέτα που θέλει εγκατεστημένα στο live σύστημα. Αντί για cd βέβαια μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει ένα live dvd ή usb stick! Όλα αυτά είναι δυνατά χάρη στο Debian Live Project.


Εγκατάσταση

Αρχικά εγκαθιστούμε τα απαραίτητα πακέτα:

# aptitude install live-helper

Ο οδηγός έχει γραφτεί με βάση το live-helper 2.0, όπου οι εντολές είναι της μορφής lh config, lh build, κλπ. Για παλιότερες εκδόσεις οι αντίστοιχες εντολές είναι lh_config και lh_build.

Επιλογή πακέτων

Φτιάχνουμε ένα προσωρινό κατάλογο για να εργαστούμε, έστω ~/debian-live. Ο χώρος που θα χρειαστεί είναι ανάλογος των πακέτων που θα εγκαταστήσουμε. Εδώ περιγράφεται ένα σχετικά μικρό live cd για το Debian stable (lenny), με minimal γραφικό περιβάλλον (δύο window managers), και μερικά πακέτα από το debian-multimedia, αλλά και το debian backports. Ο χώρος που απαιτείται είναι ~1.2 GB, ενώ το τελικό μέγεθος του cd είναι 300 MB.

Για να εξοικονομήσουμε χώρο, και δεδομένου ότι στοχεύουμε σε σύγχρονα pc, αρχικοποιούμε το cd ως εξής:

cd ~/debian-live
lh config --linux-flavours 686 --apt-recommends disabled --tasksel none -b iso -a i386 -d lenny

Τρέχοντας ls θα πρέπει να βλέπουμε δύο νέους καταλόγους, auto και config.

Το live-helper έρχεται με μερικές έτοιμες συλλογές πακέτων, π.χ. για το gnome, kde ή lxde, που βρίσκονται στο /usr/share/live-helper-lists. Για να φτιάξουμε τη δική μας συλλογή αρκεί να γράψουμε τα πακέτα σε ένα αρχείο, έστω packages.list, και να το τοποθετήσουμε στον κατάλογο config/chroot_local-packageslists/. Η κατάληξη .list είναι απαραίτητη. Με την εντολή #include<> μπορούμε να συμπεριλάβουμε άλλες συλλογές.

 #include<standard-x11>
 zsh
 xmonad openbox dwm-tools
 rxvt-unicode-ml
 iceweasel iceweasel-vimperator
 vim vim-gtk
 lm-sensors gkrellm hardinfo
 mercurial git-core
 gtk2-engines-murrine
 firmware-linux firmware-iwlwifi zd1211-firmware
 wireless-tools wpasupplicant wicd
 gparted ntfsprogs ntfs-3g
 feh mesa-utils renameutils
 debian-multimedia-keyring mplayer mencoder
 debian-backports-keyring

Repositories

Για να συμπεριλάβουμε ανεπίσημα repositories, πρέπει να τα τοποθετήσουμε στο config/chroot_sources/. Φτιάχνουμε ένα αρχείο με τα urls για τα δύο repositories, και το αντιγράφουμε στο config/chroot_sources/sources.binary και config/chroot_sources/sources.chroot:

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
deb http://debian-multimedia.org lenny main

Επιπλέον προσθέτουμε τα contrib και non-free sections στο config/bootstrap, στη μεταβλητή LH_ARCHIVE_AREAS:

LH_ARCHIVE_AREAS="main contrib non-free"

Τέλος, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε την παράμετρο --force-yes στη μεταβλητή APT_OPTIONS, που βρίσκεται στο αρχείο config/common. Διαφορετικά η διαδικασία θα σταματήσει επειδή δεν έχουμε εισάγει τα public keys από τα δύο reposotiries (συμπεριλαμβάνουμε όμως τα πακέτα με τα keyrings, ώστε να εγκαθιστούμε απροβλημάτιστα πακέτα μέσα από το live cd):

APT_OPTIONS="--yes --force-yes"

Αρχεία

Εκτός από πακέτα, μπορούμε να επιλέξουμε κάθε είδους αρχεία που επιθυμούμε να τοποθετηθούν στο cd. Για παράδειγμα, αρχεία ρυθμίσεων με τις αγαπημένες μας προτιμήσεις. Τα αρχεία τοποθετούνται στον κατάλογο chroot_local-includes/, όπου πρέπει να δημιουργήσουμε την πλήρη ιεραρχία υποκαταλόγων. Σε περίπτωση που θέλουμε κάποια αρχεία να τοποθετηθούν στον κατάλογο του χρήστη, τότε τα βάζουμε στο etc/skel.

 mkdir -p config/chroot_local-includes/etc/skel
 cp -r ~/.xmonad ~/.Xdefaults ~/.xsession ~/.zshrc ~/.gtkrc-2.0 config/chroot_local-includes/etc/skel

Build

Για να φτιάξουμε την εικόνα εκτελούμε ως root

 lh build

Αν όλα πάνε καλά, μετά από μερικά λεπτά θα έχει παραχθεί το αρχείο binary.iso, που είναι έτοιμο για εγγραφή σε CD. Σε περίπτωση σφάλματος, αφού το διορθώσουμε, τρέχουμε:

 lh clean
 lh build

Πριν κάψουμε την εικόνα σε κάποιο δισκάκι, μπορούμε να εξετάσουμε ότι λειτουργεί σωστά με κάποιο πρόγραμμα όπως το VirtualBox ή το qemu.

Διάφορα

Ο προεπιλεγμένος χρήστης του live cd είναι ο user, και δεν έχει κωδικό.

Για να γίνουμε root στο live cd, εκτελούμε sudo -s.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε προγράμματα μέσα από το live cd, αλλά θα χαθούν μετά από κάποια επανεκκίνηση. Επιπλέον ο διθέσιμος χώρος δεν μπορεί να ξεπερνάει το μέγεθος της RAM του συστήματος (μείον το χώρο που καταλαμβάνουν τα περιεχόμενα του cd).

Δείτε επίσης

Πηγές