Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ

Fosstux.png

Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ είναι μια ομάδα φοιτητών με στόχο την διάδοση και την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σκοπός μας δεν είναι η προώθηση κάποιου συγκεκριμένου ελεύθερου λειτουργικού συστήματος, ούτε η εναντίωση σε κάποια εταιρεία ή ιδιόκτητο πακέτο λογισμικού.

Τι είναι Ελεύθερο Λογισμικό

Σήμερα το λογισμικό βρίσκεται παντού γύρω μας, από τα κινητά τηλέφωνα και τους προσωπικούς υπολογιστές έως τις μεταφορές και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το λογισμικό υπάρχει για να εκτελέιται από τις μηχανές, πριν όμως φτάσει στην μηχανή προηγείται η συγγραφή του πηγαίου κώδικα (σειρά εντολών που αποτελούν το πρόγραμμα και είναι κατανοητές από τον άνθρωπο).

Ως ελεύθερο λογισμικό ορίζεται αυτό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. Προφανώς τα δικαιώματα τροποποίησης και μελέτης του λογισμικού προυποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικά του.

Σε αντίθεση, πολλά δημοφιλή (κλειστά) προγράμματα όχι μόνο δεν παρέχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αλλά στην άδεια χρήσης απαγορεύουν ρητά την αντιγραφή, αναδιανομή, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους. Κάτι ανάλογο με το τελευταίο στα αυτοκίνητα θα ήταν να απαγορευόταν όχι μόνο οποιαδήποτε τροποποίηση της μηχανής αλλά και το άνοιγμα του καπό.

Γιατί Ελεύθερο Λογισμικό;

Θεωρούμε αναγκαία την επέκταση της χρήσης του ελεύθερου λογισμικού από την ακαδημαική κοινότητα του Πολυτεχνείου. Η εκπαίδευση των νέων μηχανικών με βάση το κλειστό λογισμικό οδηγεί σε οικονομική εξάρτηση το εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά μακρυπρόθεσμα και την κοινωνία.

Πιστεύουμε πως η μη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα του κλειστού λογισμικού θέτει ζητήματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων. Γνωρίζοντας ότι η σημασία του λογισμικού για την κοινωνία συνεχώς αυξάνεται, επιδιώκουμε τον συλλογικό του έλεγχο. Ο ανοιχτός κώδικας (μέσω του ελεύθερου λογισμικού) δίνει σημαντική ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιστεύουμε ότι το μοντέλο του κλειστού λογισμικού παρεμποδίζει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, βασική προυπόθεση της οποίας είναι η ανταλλαγή γνώσης. Θεωρούμε με αυτή την έννοια ασύμβατο το κλειστό λογισμικό με τον ρόλου του Πολυτεχνείου. Η χρήση, λοιπόν, ελεύθερου λογισμικού θα έχει ως συνέπεια μηχανικούς που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και ικανούς να επιλέξουν την καλύτερη εναλλακτική λύση για ένα πρόβλημα.

Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ

Η κοινότητά μας θα επιδιώξει την διάδοση του ελεύθερου λογισμικού στον χώρο του Πολυτεχνείου με την διαδικτυακή αλλά και φυσική της παρουσία σε αυτόν, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο αλλά και διοργανώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Greece License