Εναλλακτικό ελεύθερο λογισμικό για την σχολή ΧΜ ΕΜΠ

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εδώ θα βρείτε εναλλακτικό ελεύθερο λογισμικό για τη Σχολή Χημικών μηχανικών ΕΜΠ αλλά και το επάγγελμα του Χημικού μηχανικού γενικότερα.

Η λίστα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Προσθέστε τα προγράμματα που εσείς χρησιμοποιείτε!

Στα repositories της διανομής Linux που ίσως χρησιμοποιείτε θα βρείτε πάρα πολλά προγράμματα σχετικά με χημεία, μαθηματικά, φυσική και πολλά άλλα!

Γενικά

 • LibreOffice: Σουίτα γραφείου (κείμενα, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, παρουσιάσεις κλπ.)
 • PDFcreator: Δημιουργία αρχείων pdf σε Windows
 • PDF Chain: Γραφικό περιβάλλον για το pdftk, βασικές εργασίες σε αρχεία pdf (συνένωση, διαχωρισμός, κλείδωμα, περιστροφή κτλ)
 • Dia: Κατασκευή διαγραμμάτων ροής, με σύμβολα μεταξύ άλλων για διεργασίες αλλά και σκεύη εργαστηρίου (σε Windows συνοδεύσετε το με το Dia shapes)
 • GNU units: Μετατροπέας μονάδων (χρήση μέσω terminal)

Προγραμματισμός

 • G95: Fortran compiler
 • Force project: Περιβάλλον προγραμματισμού Fortran

Μαθηματικά

Τα παρακάτω προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικότερα στα μαθήματα Μαθηματικών της σχολής και όπου αλλού χρειάζεστε μαθηματικούς υπολογισμούς:

 • Octave: αντίστοιχο του MatLab (οδηγίες εγκατάστασης)
 • Xoctave: γραφικό περιβάλλον για το Octave
 • QtOctave: γραφικό περιβάλλον για το Octave
 • Maxima: αντίστοιχο της Mathematica
 • SciDAVis: παράσταση πειραματικών δεδομένων, προσαρμογή καμπυλών κτλ (αντίστοιχο του Origin)

Χημεία

Τα παρακάτω προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικότερα στα μαθήματα Χημείας της σχολής:

 • Avogadro: Κατασκευή μοριακών μοντέλων, προσομοίωση δομής ελάχιστης ενέργειας κ.α.
 • EasyChem: Κατασκευή χημικών δομών, αντιδράσεων κτλ
 • ChemTool: Κατασκευή χημικών δομών, αντιδράσεων κτλ
 • gElemental periodic table: Περιοδικός πίνακας με βασικές φυσικές, θερμοδυναμικές κ.α. ιδιότητες στοιχείων

Φυσικοχημεία

Τα παρακάτω προγράμματα είναι χρήσιμα στα μαθήματα Φυσικοχημείας της σχολής και όχι μόνο:

 • GNUplot: Κατασκευή γραφικών παραστάσεων. Οδηγίες για τριγωνικά διαγράμματα εδώ.

Χρήσιμα πακέτα για LaTeX

Τα παρακάτω πακέτα χρησιμοποιούνται για εισαγωγή χημικών αντιδράσεων κ.α. σε κείμενα που έχουν γραφτεί σε LaTeX

 • chemarrow: Βέλη για χημικές αντιδράσεις