Ελληνικά σε κονσόλα στο Debian GNU/Linux

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Debian-logo.png

Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο καλύπτει την πλήρη υποστήριξη ελληνικών στην κονσόλα σε σύστημα Debian GNU/Linux. Η ρυθμίσεις αυτές προορίζονται κυρίως για συστήματα που χρησιμοποιούνται ως file servers, όπου συνήθως δεν υπάρχει λόγος να εγκατασταθεί ο Xserver, ενώ στον δίσκο του συστήματος υπάρχουν αρκετά αρχεία και φάκελοι με ελληνικά ονόματα. Συνεπώς, δεν περιέχονται πληροφορίες για την ρύθμιση των ελληνικών σε γραφικό περιβάλλον, όπως το Gnome και το KDE.

Στις οδηγίες που ακολουθούν, όπου μπροστά από την εντολή υπάρχει το σύμβολο # σημαίνει ότι η εντολή πρέπει να εκτελεστεί από τον χρήστη root. Αντιστοίχως, όπου υπάρχει το σύμβολο $ η εντολή εκτελείται από τον χρήστη για τον οποίο εφαρμόζετε την συγκεκριμένη ρύθμιση.

Βήμα 1ο - Εγκατάσταση locales

Αρχικά, με το apt-get εγκαθιστούμε το πακέτο locales.

# apt-get install locales

Αν το πακέτο ήταν ήδη εγκατεστημένο τότε θα βγει απλά ένα ενημερωτικό μήνυμα ότι το locales δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί. Στη συνέχεια, ρυθμίζουμε το πακέτο.

# dpkg-reconfigure locales

Στην οθόνη διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε όσα από τα locales θέλουμε. Στην περίπτωσή μας, χρειαζόμαστε τα

+ el_GR.UTF-8
+ en_US.UTF-8

Aν ερωτηθείτε για το αν θέλετε να επιλέξετε το locale el_GR ως προεπιλεγμένο, καλύτερα να προτιμήσετε το en_US. Αν επιλέξετε το πρώτο ως προεπιλεγμένο, τότε όλα τα μηνύματα του συστήματος θα εμφανίζονται στα ελληνικά, κάτι το οποίο είναι για πολλούς ενοχλητικό και μη λειτουργικό (πχ όταν θέλετε να ψάξετε για ένα μήνυμα λάθους στο Internet).

Αλλαγές σε αρχεία

Με τον editor της προτίμησής σας επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/inputrc. Πχ για να το κάνετε αυτό με τον vi γράψτε:

# vi /etc/inputrc

Στη συνέχεια, σιγουρευτείτε ότι υπάρχουν οι παρακάτω σειρές στο αρχείο:

set meta-flag on
set output-meta on
set convert-meta off

Αν δεν υπάρχουν, δημιουργήστε τις εσείς. Επίσης, ανοίξτε το αρχείο /etc/console-tools/config

# vi /etc/console-tools/config

και προσθέστε την παρακάτω γραμμή (ή, αν υπάρχει ως σχόλιο, αφαιρέστε το σχόλιο από μπροστά της):

SCREEN_FONT=iso07.f16

Στο τέλος του ίδιου αρχείου θα δείτε κάποιες γραμμές που περιέχουν την φράση APP_CHARSET_MAP. Αλλάξτε αυτές τις γραμμές, ώστε να μοιάζουν με τις παρακάτω:

APP_CHARSET_MAP=iso07
APP_CHARSET_MAP_vc1=iso07
APP_CHARSET_MAP_vc2=iso07
APP_CHARSET_MAP_vc3=iso07
APP_CHARSET_MAP_vc4=iso07
APP_CHARSET_MAP_vc5=iso07
APP_CHARSET_MAP_vc6=iso07

(Σημείωση: Τα vc1 μέχρι vc6 αναφέρονται στα virtual consoles 1 έως 6 αντίστοιχα.)

Φόρτωση του mapping για το ελληνικό πληκτρολόγιο

Απλά τρέξτε την παρακάτω εντολή.

# loadkeys /usr/share/keymaps/i386/qwerty/gr-greek.kmap.gz

Η παραπάνω εντολή πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που ανοίγετε ή επανεκκινείτε τον υπολογιστή. Για το λόγο αυτό εγκαθιστούμε ως default keymap τη διάταξη που φορτώσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας την εντολή install-keymap:

# install-keymap /usr/share/keymaps/i386/qwerty/gr-utf8.kmap.gz

Ενημέρωση του αρχείου .bashrc

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το κέλυφος bash σε κάποιο λογαριασμό χρήστη, προσθέστε τα παρακάτω στο αρχείο .bashrc που βρίσκεται μέσα στο home του χρήστη σας.

$ vi ~/.bashrc
export LC_CTYPE="el_GR.UTF-8"
export LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"

Η δεύτερη γραμμή ορίζει ότι τα μηνύματα του συστήματος θα εμφανίζονται στα αγγλικά. Αν θέλετε να εμφανίζονται στα ελληνικά, θέστε την τιμή "el_GR.UTF-8" αντί της "en_US.UTF-8".

Χρήση εναλλαγής mapping πληκτρολογίου

Η εναλλαγή ελληνικών/αγγλικών γίνεται με τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Shift.

Προβλήματα/Περιορισμοί

Έχει αναφερθεί ότι ενώ μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας κανονικά τους τονισμένους χαρακτήρες, δεν μπορείτε να γράψετε με τόνους! Στην δική μας δοκιμή ωστόσο δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβλημα.

Ευχαριστίες

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία ελεύθερη μεταφορά στα ελληνικά του άρθρου που έχει συντάξει ο έλληνας χρήστης του Debian GNU/Linux, sonic2000gr. Τον ευχαριστούμε για την άδειά του να χρησιμοποιήσουμε το HOW-TO του ως βάση για το παρόν άρθρο.

Links